Koop een woning Menu

Algemene voorwaarden

Het vastgoedaanbod

Immohelp doet er alles aan om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van ons vastgoedaanbod op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Immohelp kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Immohelp geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Immohelp geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Immohelp aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele belasting en registratierechten. Deze op de websites van Immohelp aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Immohelp. Deze binden de opdrachtgever van Immohelp slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Immohelp met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Koop een woning Menu
  • Onze Diensten
  • Over Ons
  • Voor Al Uw Vragen
  • Contacteer Ons