Koop een woning Menu

Privacybeleid

Immohelp verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.

Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?
Wij registreren uw naam, adres, telefoon of gsm-nr, e-mail adres, favoriete panden voor zover u ons deze gegevens verstrekt.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig :

 

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

 

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

De zaakvoerder is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@immohelpme.com

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – naar onderstaand adres:
Immohelp, Calle Asturias 3, 29017 Malaga, Spanje

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Koop een woning Menu
  • Onze Diensten
  • Over Ons
  • Voor Al Uw Vragen
  • Contacteer Ons